Imate pitanja?
Pozovite +381 20 5100641
Priredba povodom nove godine 2016
Hor Elitne osnovne škole
Uživanje u prirodi
Čas rekreacije
Priredba
Kreativni đaci
Dan škole
Pametna učionica
Nove uniforme

Metode

Elitna osnovna škola je stvaralačka,savremena,bezbedna škola koja omogućava potpun i kreativan razvoj svakog deteta.

Ima za cilj da utiče na vaspitanje i izgradi individue čiji će se princip života temeljiti na dijalogu, toleranciji i poštovanju drugih.

Želimo da u idealnom sistemu osiguramo budućnost naše dece.

Škola primenjuje najsavremenije metode i oblike rada

Metode rada

Rad se odvija u malim grupama,putem razvijanja kreativnog mišljenja kao i kroz samostalan rad koji učenika stavlja u aktivnu poziciju sa osnovnom orijentacijom da je učenik ličnost
Rad se odvija u malim grupama,putem razvijanja kreativnog mišljenja kao i kroz samostalan rad koji učenika stavlja u aktivnu poziciju sa osnovnom orijentacijom da je učenik ličnost
Uz pomoć savremenih didaktičkih pomagala učenici sa lakoćom savladavaju nastavni sadržaje kroz edukativne igre,portale...
Nastava postaje „igra“ i snažno motivaciono sredstvo za razvijanje novih iskustava.

Preporuke

Škola je divna. I ove godine ću upisati dete, zato sto mislim da ste najbolji. Čestitam!
Halitović Fetija
Nisam pogrešila, preporučujem svima da pogledaju i upišu i svoju decu. Škola je izvanredna.“
Hajrović Sabina
Mnogo mi se dopada da ne moram puno da brinem o svom detetu kada je u školi, učiteljica, kao i osoblje škole dosta vode računa o bezbednosti.. Sve preporuke i hvala osnivaču
Edo Muratović